2011: Bosch’ Bizarre Creaturen (de bouw)

Jonge garde aan het werk

2011 was het jaar waarin de jonge, aanstormende generatie de kans kreeg -en nam- om zichzelf helemaal uit te leven. Vooral het verbouwen van oude fietsen tot loopfietsen in velerlei uitdagende vormen bleek een trekker voor de jongens die al vele jaren bij de groep betrokken waren, maar niet altijd uit de verf kwamen. Eigen ontwerp, eigen verantwoordelijkheid: het leidde tot een aantal zeer bijzondere objecten en tot een aanblik van de bouwplaats die af en toe meer op een oorlogsgebied leek dan op een werkplek.

Het ontwerp met de ‘sprinkhaanpoten’ leidde nog tot de nodige discussie met de organisatie van de Brabantsedag omdat de afstand tot de achterwielen niet binnen de vastgestelde normen bleek te vallen. Het argument dat het eigenlijk om een soort aanhangers ging en niet om een verlenging van de wagen, werd niet zomaar overgenomen. Na testen op het industrieterrein werd de afwijking uiteindelijk goedgekeurd omdat alle bochten probleemloos genomen konden worden.