2010: De Bestendige Schoolkolonie (de optocht)

Thema van de optocht
Voor eeuwig vastgelegd

Eind vorige eeuw verleenden verschillende liefdadige kringen hulp aan arme kinderen in de arbeiderswijken van Antwerpen. Deze waren volledig aangewezen op de vrijgevigheid van het publiek…
De verwezenlijking van een “bestendige schoolkolonie” was het na te streven doel!

Via “albumdoosjes” in cafés, collectes op feesten, het inrichten van “kunstavonden”, een toelage van het stadsbestuur, van het Algemeen Kledingwerk en van het “Bureel van Weldadigheid (OCMW)”, concerten van “Diesterweg’s Zangafdeling” en de bijdragen van talrijke verenigingen, werden de nodige fondsen ingezameld om in september 1902 een stuk grond te kunnen aankopen te Heide-Kalmthout. Op 30 juni 1904 nam de eerste groep van 50 kinderen zijn intrek in de “schoolvilla”: de “Bestendige Schoolkolonie” en de eerste openluchtschool ter wereld (!) was geopend.

Een prachtige foto van een slaapzaal was de inspiratiebron om deze ‘droom’ te verbeelden

Voor een videoimpressie klik hier