2000: Het Tribunaal (de bouw)

Techniek en kratjes bier

Het gewicht van de enorme kroon, waarin veroordeelden als robijnen in hun schavot staan, moet als aandrijving van de wagen werken. De wagen op zich blijft staan als de kroon op zijn hoogste punt hang en keizer Karel daaronder op zijn troon zit. Maar een stevige duw van de ‘dwaze moeders’ en de wagen is over zijn dode punt heen. Het gewicht doet zijn werk en laat het gevaarte zo’n 40 meter vooruit rijden. De kroon zakt, en hangt en passant Keizer Karel op. Waarna de kroon door de advocaten van Karel, betaald door zijn aanhang, weer doodleuk omhoog getakeld wordt en Karel weer op zijn troon belandt. Het was een hele zoektocht om dit mechanisch veilig voor elkaar te krijgen. Maar het lukte uiteindelijk wel!
Tijdens de repetitie dreigde het mechaniek nog zwaar ontzet te raken door een krat bier die zondig mee moest op de wagen! Een les voor de daarop volgende jaren: Nu was iedereen ervan overtuigd dat bier tijdens de repetities niet zinvol was.