1998: Muzikaal Machtsvertoon (de optocht)

Thema van de optocht
Brabants faam

Door de eeuwen heen zijn kunst en macht altijd nauw met elkaar verbonden geweest. Wie macht heeft en dus geld kan zich kunst permitteren. Aan het hof van de Bourgondische hertogen vonden toonaangevende musici emplooi. Karel de Stoute was alom bekend om zijn muzikale talenten en belangstelling. Op veldtochten liet hij in het kamp iedere avond iets nieuws zingen waarbij hij soms zelf meezong. In Aken 1473 was hertog Karel vergezeld van zijn volledige muziekkapel en meesterzangers die de hele dag een prachtige muzikale kerkdienst hielden ter ere van de Moeder Gods. Behalve ongeveer dertig kapelaans, allen geroutineerde musici en zangers, waren er allerlei instrumentalisten in dienst van het hof om geregeld op te treden.
Naast het maken van muziek had het in dienst hebben van deze grote aantallen musici en van componisten dus ook het doel om de ‘concurrerende’ hoven te imponeren. Het was een teken van de grote macht en rijkdom van BourgondiĆ«. En machtsvertoon is al vaak een belangrijk wapen gebleken.

Voor een videoimpressie klik hier