1993: Kermis der IJdelheid (de optocht)

Thema van de optocht
Drie eeuwen Heren

In de middeleeuwen zijn de bevolkingslagen tamelijk strikt gescheiden: de hoge heren bepalen alles. Zij hebben de macht en de rechten op de grond. Dat leidt uiteraard tot extravagant gedrag, minachting en machtsvertoon, door Broers-van Gerwen neergezet als de ‘Kermis der IJdelheid’. De edellieden zweven in dit beeld in hun verfijnde kleding letterlijk hoog boven het volk, dat deze kermisattractie lijdzaam door de straten ‘draagt’. Als tussenlaag is daar de middenstand die probeert bij het hoge volk in het gevlij te blijven door gedienstig te zijn aan hen die hun betere positie mogelijk maken. Zij laten de zweefmolen draaien. Via een andere attractie, een verraderlijk schuine draaischijf, wagen enkelingen uit het volk een poging om hogerop te komen. Zij worden daartoe aangemoedigd door een dwaze figuur. Kans op succes: vrijwel nihil.
Hoog boven dit tafereel zwaait een losgeslagen koning zijn scepter.

Voor een videoimpressie klik hier